TIN TỨC Y KHOA CẬP NHẬT MỚI NHẤT

[pt_view id=”37aad0060v”]

KHÓA HỌC Y KHOA CƠ BẢN VÀ CƠ SỞ

 

CME – ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

[pt_view id=”ddac962hei”]

CASE LÂM SÀNG – Y6

[pt_view id=”b0475b0dbv”]

Y KHOA CƠ BẢN – Y1

[pt_view id=”fe8181eead”]

CME – ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

[pt_view id=”ddac962hei”]

CASE LÂM SÀNG – Y6

[pt_view id=”b0475b0dbv”]

Y KHOA CƠ BẢN – Y1

[pt_view id=”fe8181eead”]

SINH LÝ GUYTON – Y2

[pt_view id=”bf6bd880n2″]

SINH LÝ THÚ VỊ – Y2

[pt_view id=”8bf99e2z8e”]

CƠ CHẾ TRIỆU CHỨNG – Y3

[pt_view id=”c47f97d8pd”]

 

 

Print Friendly, PDF & Email