[Ứℕ𝔾 𝔻Ụℕ𝔾 𝔼ℂ𝔾 𝟙𝟚 ℂĐ 𝕋𝕀Ê𝕌 ℂℍ𝕌Ẩℕ 𝕋ℝ𝕆ℕ𝔾 𝕋𝕀Êℕ Đ𝕆Áℕ ĐÁ𝕀 𝕋ℍÁ𝕆 ĐƯỜℕ𝔾 𝕍À 𝕋𝕀Ềℕ Đ𝕋Đ 𝔹Ằℕ𝔾 𝔸𝕀 ℕ𝔾À𝕐 ℕ𝔸𝕐]

Rate this post

Nội dung

Ứℕ𝔾 𝔻Ụℕ𝔾 𝔼ℂ𝔾 𝟙𝟚 ℂĐ 𝕋𝕀Ê𝕌 ℂℍ𝕌Ẩℕ 𝕋ℝ𝕆ℕ𝔾 𝕋𝕀Êℕ Đ𝕆Áℕ ĐÁ𝕀 𝕋ℍÁ𝕆 ĐƯỜℕ𝔾 𝕍À 𝕋𝕀Ềℕ Đ𝕋Đ 𝔹Ằℕ𝔾 𝔸𝕀 ℕ𝔾À𝕐 ℕ𝔸𝕐

Một điện tâm đồ 12 chuyển đạo tiêu chuẩn kéo dài 10 giây được thực hiện sau đó dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo AI (Machine learning) ghi đặc điểm nhịp tim của những người tham gia trên ECG có thể tiên đoán chính xác tiền đái tháo đường và đái tháo đường.

Những thay đổi về cấu trúc và chức năng trong hệ thống tim mạch xảy ra sớm ngay cả trước khi có những thay đổi về lượng đường trong máu và những thay đổi này xuất hiện trên dấu vết điện tâm đồ. Dựa trên hình dạng và kích thước của nhịp tim của từng cá nhân, thuật toán DiaBeats nhanh chóng phát hiện bệnh tiểu đường và tiền tiểu đường với độ chính xác tổng thể là 97% và độ chính xác là 97%, bất kể các yếu tố ảnh hưởng như tuổi, giới tính và các rối loạn chuyển hóa cùng tồn tại.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng những người tham gia nghiên cứu đều có nguy cơ cao mắc đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa khác. Do đó khó có thể đại diện cho dân số chung. Và DiaBeats kém chính xác hơn một chút ở những người dùng thuốc theo toa cho bệnh tiểu đường, tăng huyết áp cao, cholesterol tăng cao…

Các nhà nghiên cứu cho biết, nếu được xác nhận trong các nghiên cứu lớn hơn, DiaBeats có thể được sử dụng như người gác cổng để phân loại các cá nhân dựa trên nguy cơ mắc đái tháo đường và tiền đái tháo đường, đặc biệt là ở những nơi có nguồn lực hạn chế.

Advertisement
Tác giả:ThS.BS Nguyễn Văn Long
Xin gửi lời cảm ơn tác giả ThS.BS Nguyễn Văn Long đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu tranthinhuquynhni051003

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …