[Uptodate] CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU (HLH) – uptodate 09/2021

Rate this post

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU (HLH) – uptodate 09/2021

Translator: Võ Thành Nhân – ĐH Y Dược Huế
Review: BSNT. Phan Danh (Tâm Danh Phan)
Xin gửi tới các BS và các em SV nhé:
Cảm ơn tác giả đã chia sẻ trên Diễn đàn Y khoa!
[ https://www.facebook.com/groups/ylamsang/permalink/1244770312635591/]
Nguồn: BSNT Phan Danh.

Giới thiệu Nguyễn Thị Mai Thi

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …