[Uptodate] CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU (HLH) – uptodate 09/2021

Print Friendly, PDF & Email

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU (HLH) – uptodate 09/2021

Translator: Võ Thành Nhân – ĐH Y Dược Huế
Review: BSNT. Phan Danh (Tâm Danh Phan)
Xin gửi tới các BS và các em SV nhé:
Cảm ơn tác giả đã chia sẻ trên Diễn đàn Y khoa!
Advertisement

[ https://www.facebook.com/groups/ylamsang/permalink/1244770312635591/]
Nguồn: BSNT Phan Danh.
Advertisement

Giới thiệu Nguyễn Thị Mai Thi

Check Also

[Chia sẻ] SINH BỆNH VÀ CHẨN ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT

SINH BỆNH VÀ CHẨN ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT I. CƠ CHẾ SINH BỆNH Hiểu đơn …