𝐇Ộ𝐈 𝐂𝐇Ứ𝐍𝐆 𝐖𝐄𝐋𝐋𝐄𝐍𝐒 𝐓𝐑Ê𝐍 𝐄𝐂𝐆

Rate this post

𝐁Ạ𝐍 𝐂Ó 𝐁𝐈Ế𝐓?

𝐇Ộ𝐈 𝐂𝐇Ứ𝐍𝐆 𝐖𝐄𝐋𝐋𝐄𝐍𝐒 𝐓𝐑Ê𝐍 𝐄𝐂𝐆

   Hội chứng Wellens có biểu hiện là sóng T đảo ngược sâu hoặc hai pha ở chuyển đạo V2 – V3, biểu hiện của hẹp mức độ nặng động mạch liên thất trước trái (LAD). Biểu hiện ECG của hội chứng Wellens cảnh báo bệnh nhân có nguy cơ cao, ở giai đoạn sớm của nhồi máu cơ tim cấp do hẹp nặng động mạch liên thất trước (LAD)
Bệnh nhân sẽ hết đau ngực khi ECG trở về bình thường và men tim bình thường hoặc tăng rất nhẹ. Tuy nhiên, nguy cơ rất cao sẽ xảy ra nhồi máu cơ tim thành trước rộng trong vòng vài ngày hoặc vài vài tuần tới.
Do hẹp mức độ nặng LAD nên thường đòi hỏi điều trị can thiệp động mạch vành, việc điều trị không thích hợp có thể gây nhồi máu cơ tim hoặc ngừng tim (giả sử như tiến hành thử nghiệm gắng sức).

  𝓣𝓲ê𝓾 𝓬𝓱𝓾ẩ𝓷 𝓬𝓱ẩ𝓷 đ𝓸á𝓷

  Chẩn đoán xác định khi có cả tiêu chuẩn điện tim và lâm sàng.

  Đ𝐢ệ𝐧 𝐭𝐢𝐦 – 𝐄𝐂𝐆

• Sóng T sâu, đảo ngược (âm sâu) hoặc sóng T hai pha ở V2 – V3 (có thể mở rộng từ V1-V6).
• Đoạn ST đẳng điện hoặc tăng nhẹ <1mm (xác định tại điểm J).
• Không có sóng Q ở các chuyển đạo trước tim.
Advertisement
• Sóng R ở các chuyển đạo trước tim vẫn có diễn tiến bình thường: bởi vì nhồi máu cơ tim thành trước vẫn chưa xảy ra nên diễn tiến sóng R ở các chuyển đạo trước tim vẫn bình thường.
Tác giả: 𝓓𝓻 𝓝𝓰𝓾𝔂ễ𝓷 𝓛𝓸𝓷𝓰, 𝓣𝓝𝓤
XIn gửi lời cảm ơn đến tác giả Ths.BS Nguyễn Văn Long đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …