ECG TÁI CỰC SỚM CÓ LÀNH TÍNH NHƯ BẠN NGHĨ?

Rate this post

ECG TÁI CỰC SỚM CÓ LÀNH TÍNH NHƯ BẠN NGHĨ?

 Tái cực sớm là lành tính hay ác tính trên ECG và tiêu chuẩn ECG như thế nào?

𝙱à𝚒 𝚟𝚒ế𝚝 𝚗à𝚢 𝚖ì𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚕à𝚖 𝚛õ 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚟ô 𝚌ù𝚗𝚐 𝚋ổ í𝚌𝚑 𝚗à𝚢 𝚗𝚑é!
– Tái cực sớm (Early repolarization – ER) trên ECG lần đầu tiên được mô tả năm 1936 và được xem như là ECG lành tính hơn nửa thế kỷ. Tuy nhiên, đến năm 2008 tác giả Haïssaguerre và cộng sự đã chứng minh mối liên quan giữa tái cực sớm và gia tăng nguy cơ Rung thất vô căn.
– Định nghĩa trước đây của tái cực sớm dựa vào đoạn ST chênh lõm >= 1 mm có hoặc không có đi kèm với sóng J (J wave – sóng sau QRS dường như là sóng delta muộn hoặc sóng R thứ phát nhỏ) ở >= 2 chuyển đạo trước bên (hình A; B). Điện tâm đồ này xảy ra ở 1 – 2% trong dân số chung, thường gặp hơn ở các vận động viên trẻ (tái cực sớm lành tính). => Cần chẩn đoán phân biệt với Nhồi máu cơ tim ST chênh lên hoặc viêm màng ngoài tim.
– Tác giả Haïssaguerre và cộng sự định nghĩa mới tái cực sớm là sóng J ( J – wave) vùng dưới bên có khấc hoặc trượt xuống cuối của phức bộ QRS (Hình 1C và D). Nó phổ biến hơn tái cực sớm lành tính cổ điển trước đây với tỉ lệ ước tính dao động từ 3 – 13% trong dân số chung.
– Sóng J thấy trong định nghĩa tái cực sớm này giống với sóng Osborn được mô tả lần đầu tiên vào năm 1953 như là dấu hiệu của rối loạn nhịp thất trong quá trình hạ thân nhiệt thực nghiệm. Một số nghiên cứu sau này trong dân số chung đã chứng minh mối liên quan giữa sóng J vùng dưới bên làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp thất ác tính.
Advertisement
TLTK: Haïssaguerre, M., Derval, N., Sacher, F., Jesel, L., Deisenhofer, I., de Roy, L., … & Clémenty, J. (2008). Sudden cardiac arrest associated with early repolarization. New England Journal of Medicine, 358(19), 2016-2023.
Tác giả: 𝓓𝓻 𝓝𝓰𝓾𝔂ễ𝓷 𝓛𝓸𝓷𝓰, 𝓣𝓝𝓤
Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Ths.BS Nguyễn Văn Long đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …