3 khái niệm rất hay bị nhầm lẫn trong Nhãn Khoa

Rate this post

3 khái niệm rất hay bị nhầm lẫn trong Nhãn Khoa

   𝐎𝐩𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐧: kỹ thuật viên phụ trách các vấn đề kỹ thuật liên quan tới kính mắt và các dụng cụ hỗ trợ thị lực nói chung, không được phép thăm khám và điều trị cho bệnh nhân.
   𝐎𝐩𝐭𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢𝐬𝐭: bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bệnh nhân, được phép thăm khám và điều trị các bệnh lý liên quan tới tật khúc xạ và đa số các bệnh lý nội khoa liên quan tới mắt, nhưng hầu như không được phép tiến hành các thủ thuật và phẫu thuật.
   𝐎𝐩𝐡𝐭𝐡𝐚𝐥𝐦𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭: bác sĩ chuyên gia về Nhãn khoa, được phép thăm khám, điều trị, làm thủ thuật và tiến hành phẫu thuật cho các bệnh nhân có bệnh lý nội và ngoại khoa liên quan tới mắt.
Advertisement
Tác giả BS Đỗ Trung Kiên

Link bài viết [https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn/permalink/1603742306738388/]

Xin gửi lời cảm ơn đến BS Đỗ Trung Kiên đã đồng ý đăng tải bài viết lên Diễn đàn Y khoa.

 

Giới thiệu Vạn Việt Trường

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …