50 thuốc mọi bác sĩ cấp cứu nên biết- Phần 1

Rate this post

50 thuốc mọi bác sĩ cấp cứu nên biết- Phần 1

  Tài liệu từ Hiệp hội Sinh viên và nội trú của học viện y học cấp cứu Hoa Kỳ (American Academy of Emergency Medicine Resident and Student Association: AAEM/RSA)

Tác giả: BS Trương Ngọc Thắng

Link bài viết: [https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn/permalink/1651516148627670/ ]

Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Bs Trương Ngọc Thắng đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Advertisement

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …