Nguyễn Nga

Điều cần biết về bệnh còi xương ở trẻ em

ĐẠI CƯƠNG: − Còi xương là bệnh loạn dưỡng xương do thiếu vitamin D (hoặc rỗi loạn chuyển hoá vitamin D) dẫn đến rối loạn chuyển hoá Canxi, Phospho là những yếu tố cần cho sự phát triển xương. − Bệnh còi xương là bệnh toàn thân, không chỉ ảnh …

Chi tiết