Nguyễn Thành Đồng

Cơ sở và ứng dụng nước muối ưu trương 1,5% hỗ trợ chống Covid-19

1. Một số thông tin cơ sở về dịch Covid-19 và hướng tiếp cận giải quyết Vắc-xin là giải pháp cơ bản sẽ giải quyết triệt để đại dịch Covid nhưng cần thời gian. Trong khoảng thời gian chờ và triển khai Vắc-xin thì việc phòng bệnh, giảm thiểu số người …

Chi tiết

Diếp cá, tía tô – Hai cây chủ lực đặc trị COVID-19 sẵn có trong vườn nhà

DIẾP CÁ , TÍA TÔ – HAI CÂY CHỦ LỰC ĐẶC TRỊ COVID-19 SẴN CÓ TRONG VƯỜN NHÀ Nguyễn Thành Đồng, Lương Y Trần Bích Lợi, Ths. Trịnh Thị Phương Mai  Trước diễn biến tình hình đại dịch, “Làm sao để giảm thiểu số người tử vong bằng mọi phương …

Chi tiết