BẠN BIẾT GÌ VỀ CUỒNG NHĨ?

Rate this post

BẠN BIẾT GÌ VỀ CUỒNG NHĨ?

Chẩn đoán phân biệt với:

 • Rung nhĩ
 • Nhịp nhanh nhĩ
 • Nhịp nhanh trên thất:
 • Nhịp nhanh do vòng vào lại nút nhĩ thất
 • Nhịp nhanh vòng vào đường phụ thuận chiều
 • Nhịp nhanh bộ nối
 • Hội chứng WPW
 • Nhịp nhanh xoang

Trên lâm sàng cần làm gì?

 • Đo ECG (thấy biến mất sóng P thay vào bằng sóng F răng cưa đều và không có đường đẳng điện; rất hiếm khi dẫn truyền nhĩ thất 1:1 trong cuồng nhĩ trừ khi có tiền kích thích hiện diện, thường hay gặp kiểu 2:1, 3:1 hoặc 4:1)
 • Xét nghiệm đánh giá: chức năng tuyến giáp, điện giải đồ, chức năng gan, thận (để xem xét dùng thuốc chống loạn nhịp)
 • Siêu âm tim để đánh giá bệnh tim cấu trúc (đường kính tâm nhĩ – tâm thất, độ dày và chức năng, chức năng van tim…)
 • Đo Holter ECG để theo dõi hoặc xác định thêm các rối loạn nhịp khác hoặc để đánh giá cuồng nhĩ kịch phát…)
 • Đánh giá thang điểm CHA2DS2-VaSc
 • Advertisement

Tác giả: 𝓓𝓻 𝓝𝓰𝓾𝔂ễ𝓷 𝓛𝓸𝓷𝓰 𝓣𝓝𝓤

Link bài viết: [ https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn/permalink/1795321644247119]

Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Ths.Bs Nguyễn Văn Long đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

 

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …