ECG thấy QRS phân đoạn (Fragmented QRS – fQRS): dấu chỉ điểm của sẹo cơ tim

Rate this post

ECG thấy QRS phân đoạn (Fragmented QRS – fQRS): dấu chỉ điểm của sẹo cơ tim

  Fragmented QRS – fQRS là phức bộ QRS có sự hiện diện của sóng R thêm vào (R’) hoặc chẽ đôi ở chỗ đi xuống của sóng R hoặc sóng S, hoặc có mặt của > 1R’ (phân đoạn) ở 2 chuyền đạo liên tiếp, tương ứng khu vực động mạch vành lớn. Người ta loại các dạng bloc nhánh hoàn toàn (BBB) (QRS ≥ 120 ms) và BBB không hoàn toàn ra ngoài khái niệm này. Sau này khái niệm fQRS đã được mở rộng khi có mặt của phức hợp QRS rộng (> 120 ms), như BBB, PVCs và QRS tạo nhịp (pQRS)
– Độ nhạy, độ đặc hiệu và giá trị tiên đoán âm đối với sẹo cơ tim lần lượt là 36,3%, 99,2% và 70,8% đối với riêng sóng Q;
– 85,6%, 89% và 92,7% tương ứng cho fQRS; và 91,4%, 89% và 94,2% tương ứng cho sóng Q và/hoặc fQRS.
– Do đó, fQRS trên ECG 12 chuyển đạo là dấu hiệu của MI trước đó, có độ nhạy và giá trị tiên đoán âm cao hơn đáng kể so sánh với sóng Q.
– Bên cạnh đó, fQRS có thể được sử dụng như một công cụ để phân tầng nguy cơ trong STEMI. Tác giả Tanriverdi và cộng sự [1] đã nghiên cứu mối liên quan của fQRS với tỷ lệ tử vong tại bệnh viện ở bệnh nhân STEMI. Bệnh nhân có fQRS trên ECG được thực hiện trong vòng 48 giờ có tỷ lệ tử vong tại bệnh viện cao hơn (p = 0,002). Số lượng chuyển đạo có fQRS càng lớn thì tỷ lệ tử vong tại bệnh viện càng cao (p = 0,023). Giá trị tiên lượng sẽ tốt hơn nếu fQRS được kết hợp với QRS bị biến dạng để dự đoán tỷ lệ tử vong tại bệnh viện (p < 0,001).
Advertisement
– fQRS thấy khi nhập viện thường là biểu hiện của sẹo cơ tim trước đó và có liên quan đến gia tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Thật vậy, fQRS là biểu hiện của các bất thường dẫn truyền cục bộ trong cơ tâm thất và mô sẹo đã được thiết lập (Cơ chế là fQRS có thể được gây ra bởi sự dẫn truyền ngoằn ngoèo xung quanh cơ tim bị sẹo).
1/ Tanriverdi, Z., Colluoglu, T., Unal, B., Dursun, H., & Kaya, D. (2018). The prognostic value of the combined use of QRS distortion and fragmented QRS in patients with acute STEMI undergoing primary percutaneous coronary intervention. Journal of electrocardiology, 51(2), 210-217.
Tác giả: 𝘿𝙧 𝙉𝙜𝙪𝙮ễ𝙣 𝙇𝙤𝙣𝙜, 𝙏𝙉𝙐
Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Ths.BS Nguyễn Văn Long đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …