CA HÌNH ẢNH 36: CHẤN THƯƠNG VÙNG MÁ TRÁI

Rate this post

CA HÌNH ẢNH 36: CHẤN THƯƠNG VÙNG MÁ TRÁI

– Bệnh nhân bị chấn thương gây sưng nề má trái.
– Chụp Xquang xương hàm chếch trái.
– Tổn thương xương hàm trái có hay không? Nếu có thì gợi ý vị trí tổn thương, nếu không thì xem lại vì sao không?
– Kết quả sẽ được trả lời bởi phim chụp CT scan.
– Kết quả chụp CT: Không thấy tổn thương xương hàm trái.
– Siêu âm phần mềm (không trình bày ở đây): Dập rách một phần cơ cắn má trái.
– Đáp án: Có những đường thấu quang nghi gãy nhưng thực tế lại không.
Tác giả: Ths.Bs Đoàn Vũ Xuân Lộc
Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Ths.Bs Đoàn Vũ Xuân Lộc đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …