[Ca hình ảnh học 11] – Viêm phổi hoại tử (Necrotizing pneumonia)

Rate this post

Ca hình ảnh học 11

Viêm phổi hoại tử (Necrotizing pneumonia)

Viêm phổi hoại tử là biến chứng nặng của viêm phổi, đặc trưng bởi sự phá huỷ cấu trúc và hoại tử lỏng nhu mô phổi, hình thành các hang nhỏ chứa dịch hoặc khí.
Các đặc điểm quan sát được đối với viêm phổi hoại tử rất đa dạng và thay đổi theo diễn tiến bệnh.
Do sự hoá lỏng nhu mô phổi nên các hang nhỏ có thể kết hợp lại tạo thành hang lớn hơn. Khi dịch hoại tử thoát được vào các phế quản thông thương biểu hiện bởi ho khạc đàm mủ, ho ra máu thì tổ chức dịch hoại tử trong hang sẽ được thay thế dần bằng tổ chức khí.
Các tổn thương ghi nhận được trên phim chụp CT gồm: đông đặc phổi hình chêm, các hang hoại tử thành dày kích thước các hang thay đổi (hang nhỏ đến hang lớn), kính mờ, dày thành phế quản. Tổn thương hang phân phố xu hướng về phía ngoại vi, ưu thế thuỳ trên phổi phải.
                                       Đông đặc phổi hình chêm
                                      Các hang hoại tử thành dày kích thước các hang thay đổi (hang nhỏ đến hang lớn)
Advertisement
                                       Kính mờ
                                       Dày thành phế quản.
Tác giả: Đoàn Vũ Xuân Lộc
Xin cảm ơn Ths.Bs Đoàn Vũ Xuân Lộc đã đồng ý đăng tải bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu Pham Hoa

Check Also

ĐAU TRONG UNG THƯ TỤY

ĐAU TRONG UNG THƯ TỤY Đau là một triệu chứng thường gặp trong bệnh lý …