Ca hình ảnh học 41: Dị vật thực quản đoạn cổ

Rate this post

Ca hình ảnh học 41
Dị vật thực quản đoạn cổ

– Thực quản đoạn cổ bắt đầu từ bờ dưới sụn nhẫn (ngang mức C5/C6) đến bờ trên hõm ức.
– Các tình huống nghi hóc dị vật thì thực quản đoạn cổ vẫn là vị trí đầu tiên cần chụp khảo sát.
– Đây là ca hóc xương cá, mảnh xương nằm ngang mức thân đốt sống cổ C7.

Tác giả: Ths.Bs Đoàn Vũ Xuân Lộc

Link bài viết: [ https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn/permalink/1812924312486852]

Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Ths.Bs Đoàn Vũ Xuân Lộc đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Advertisement

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …