Cách tập thể dục nhỏ nhưng hiệu quả giảm nguy cơ bệnh của bạn

Rate this post

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng hoạt động vận động nhẹ như đi bộ hoặc làm việc nhà có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Thực hiện ít nhất 150 phút hoạt động vận động mỗi tuần có thể giảm nguy cơ đột quỵ đến 29%. Điều này là rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.


Một nghiên cứu mới cho thấy rằng hoạt động vận động nhẹ như đi bộ hoặc làm việc nhà có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Một nghiên cứu mới cho thấy rằng việc vận động thể chất trong thời gian rảnh rỗi đều có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Các lợi ích của việc vận động thể chất ngay cả trong lượng vận động thấp cũng được thấy rõ ở cả nam và nữ cũng như ở tất cả các nhóm tuổi. Có nhiều cách mà một người có thể giảm nguy cơ đột quỵ thông qua việc vận động thể chất một cách nhỏ nhặt.

Để giảm nguy cơ đột quỵ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến nghị 150 phút mỗi tuần vận động vừa phải, 75 phút vận động mạnh hoặc sự kết hợp của cả hai. Bây giờ, một nghiên cứu mới cho thấy rằng bất kỳ mức độ vận động nào, bao gồm “vận động thể chất trong thời gian rảnh rỗi (LTPA),” cũng có thể giảm nguy cơ đột quỵ. Các kết quả cho thấy việc tham gia vào vận động thể chất trong thời gian rảnh rỗi dưới ngưỡng khuyến nghị cho vận động có thể giảm nguy cơ đột quỵ lên đến 18% so với việc không vận động.

2. Nghiên cứu này là một phân tích của 15 nghiên cứu với 75.050 người tham gia. Khoảng thời gian theo dõi trung bình là 125,7 tháng, cộng hoặc trừ 77,5 tháng. Trong một số nghiên cứu, các kết quả cho ba cấp độ vận động đã được đánh giá: không có hoạt động vận động dưới mức 150 phút đạt mục tiêu và đạt mức khuyến nghị 150 phút vận động. Đối với những nghiên cứu này, các cấp độ dưới mức tiêu chuẩn được liên kết với việc giảm nguy cơ đột quỵ lên đến 18% so với việc không hoạt động.

3. Các nghiên cứu khác liên quan đến bốn hoặc năm cấp độ vận động. Các cấp độ vận động thấp trong những nghiên cứu này cũng đã cho thấy mức giảm nguy cơ đột quỵ tương tự so với việc không vận động. Các lợi ích của việc vận động thấp như vậy đã được xác nhận ở cả nam và nữ cũng như ở tất cả các nhóm tuổi.

4. Mặc dù có những kết quả đáng mừng, các tác giả của nghiên cứu đã nhận thức đến một số hạn chế của nghiên cứu. Trong toàn bộ dân số tham gia nghiên cứu, có nhiều yếu tố khiến việc rút ra kết luận chắc chắn hơn trở nên khó khăn. Các yếu tố này bao gồm các phương pháp nghiên cứu khác nhau, sự đa dạng về chủng tộc và dân tộc, tuổi tác, cân bằng giữa nam và nữ cũng như độ dài thời gian theo dõi.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Một nghiên cứu mới cho thấy việc hoạt động thể chất nhẹ như đi bộ hoặc làm việc nhà có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ, đúng không?

Trả lời: Đúng, một nghiên cứu mới cho thấy rằng hoạt động thể chất thường xuyên trong thời gian rảnh rỗi có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Câu hỏi 2: Việc vận động thể chất thường xuyên có lợi ích giảm nguy cơ đột quỵ được thấy ở đối tượng nào?

Trả lời: Lợi ích của việc vận động thể chất ngay cả với lượng thấp cũng được quan sát ở cả nam và nữ và ở mọi nhóm tuổi.

Advertisement

Câu hỏi 3: Để giảm nguy cơ đột quỵ, CDC khuyến nghị bao nhiêu phút hoạt động thể chất mỗi tuần?

Trả lời: CDC khuyến nghị 150 phút mỗi tuần hoạt động thể chất vừa phải, 75 phút hoạt động cường độ cao, hoặc sự kết hợp của cả hai.

Câu hỏi 4: Một nghiên cứu mới đã tìm thấy rằng mức độ hoạt động thể chất nào có thể giảm nguy cơ đột quỵ?

Trả lời: Mức độ hoạt động thể chất thấp, bao gồm hoạt động thể chất trong thời gian rảnh rỗi, có thể giảm nguy cơ đột quỵ lên đến 18% so với không tham gia hoạt động nào.

Câu hỏi 5: Mức độ hoạt động thể chất nào có thể giảm nguy cơ đột quỵ lên đến 29% theo nghiên cứu?

Trả lời: Việc vận động 150 phút mỗi tuần có thể giảm nguy cơ đột quỵ lên đến 29%, và một mức độ vận động tương tự có thể giảm 27% nguy cơ đột quỵ.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: medicalnewstoday, How small amounts of exercise could help lower your risk

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Ykhoa. org

Giới thiệu Ban biên tập Y khoa

Check Also

Giảm lượng muối có thể giảm nguy cơ viêm da Eczema

Một nghiên cứu mới cho thấy mối liên hệ giữa lượng muối trong chế độ …