Ca hình ảnh học 45: Gãy xương vừng bàn chân

Rate this post

Ca hình ảnh học 45

Gãy xương vừng bàn chân

Xương vừng (Sesamoid bone) là cấu trúc xương nhỏ nằm trong gân hoặc cấu trúc của bao khớp, tham gia vào vận động của gân hoặc góp phần cho sự vững của khớp.
Mặt gan chân ở đầu xa xương đốt bàn 1 có hai xương vừng: một hướng trong, một hướng ngoài.
Chấn thương vào mặt gan bàn chân có thể tác động trúng vị trí xương vừng gây gãy.
Một trường hợp gãy xương vừng trong ở bàn chân phải sau chấn thương với sưng nề bàn chân rõ rệt trên lâm sàng.
Gãy xương vừng rất ít gặp vì là xương nhỏ nên dễ bỏ sót vì không nghĩ đến.
Có thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang và xư ơng
Advertisement
Có thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang và xương
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Sesamoid bones An acute fracture of a sesamoid is typically a result of a direct blow the the sesamoids. It can also occur with a hyper extension injury of the toe or the progression of a stress fracture.'
Có thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang và xương
Tác giả: Ths.BS Đoàn Vũ Xuân Lộc
Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Ths.BS Đoàn Vũ Xuân Lộc đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn y khoa!

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …