[Tăng đề kháng – Trẻ giảm bệnh – 12] Vai trò của SẮT và Dự phòng THIẾU SẮT ở trẻ!

Rate this post

[Tăng đề kháng – Trẻ giảm bệnh – 12] Vai trò của SẮT và Dự phòng THIẾU SẮT ở trẻ!

TẠI VIỆT NAM CỨ 3 TRẺ DƯỚI 5 TUỔI THÌ CÓ 1 TRẺ BỊ THIẾU SẮT, điều này hoàn toàn có thể dự phòng được vì vậy bố mẹ hãy xem kĩ nội dung sau nhé

Series “Tăng đề kháng – Trẻ giảm bệnh” sẽ được mình viết mỗi ngày với những nội dung thật nhỏ và đơn giản để bố mẹ dễ tiếp cận và thay đổi để dần đi đến mục tiêu bé khỏe giảm bệnh – cả nhà vui!

Hẹn bố mẹ vào ngày mai với chủ đề “Vai trò của KẼM và Dự phòng thiếu KẼM ở trẻ!

Advertisement

Tác giả: BS Đoàn Trịnh Nhã Khanh
Link bài viết: [ https://fb.watch/rjt1SxihJ_/]
Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Bs Đoàn Trịnh Nhã Khanh đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …