CÁCH CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ CHO SINH VIÊN KHI ĐI LÂM SÀNG

Rate this post

CÁCH CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ CHO SINH VIÊN KHI ĐI LÂM SÀNG

– Trong quá trình đi lâm sàng nhiều bạn sinh viên bối rối trong chuyển đổi một số xét nghiệm cơ bản cũng như các LAB khác nhau không thống nhất đơn vị xét nghiệm dẫn đến quá trình khám bệnh nhân, nhiều Bs đồng nghiệp cho làm lại các xét nghiệm mà thực sự không cần thiết, lại tốn kém cho bệnh nhân một khoản tiền.
– Trong quá trình thăm khám nhiều bệnh lý Tim mạch – chuyển hoá mình đều hỏi kỹ tiền sử bệnh và những xét nghiệm đã làm trong thời gian gần đây để tận dụng tối đa và không cần cho thêm.
Tác giả: Ths.BS Nguyễn Long, Bộ Môn Nội – TNU
Advertisement
Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Ths.BS Nguyễn Văn Long đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …