Ca hình ảnh học 37: Di căn phổi đa ổ dạng nốt (di căn dạng thả bóng) trên Xquang và CT scan ngực.

Rate this post

Ca hình ảnh học 37: Di căn phổi đa ổ dạng nốt (di căn dạng thả bóng) trên Xquang và CT scan ngực.

– Kích thước nốt phổi:
     <=3mm: vi nốt (micronodule)
     >3mm đến <=30mm: nốt (nodule)
     >30mm: khối (mass)
– Dùng công cụ đo đạc trên phần mềm máy để đo kích thước tổn thương. Hoặc có thể án chừng kích thước dựa trên thanh thước in trên mép phim Xquang (5 ô mỗi ô 10mm ứng với 50mm).

Có thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang và văn bảnCó thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang và văn bản

Có thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang và văn bảnCó thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang

Có thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang và văn bản cho biết '24002126 *01-Jan-1943 F,81Y IMA 0 PHONG KHAM OLYMPIA Spir Spin0 0 Tit:-90 Fit'Có thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang và văn bảnTác giả: Ths.Bs Đoàn Vũ Xuân Lộc

Link bài viết: [ https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn/permalink/1786012958511321 ]

Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Ths.Bs Đoàn Vũ Xuân Lộc đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …