Ca hình ảnh học 37: Di căn phổi đa ổ dạng nốt (di căn dạng thả bóng) trên Xquang và CT scan ngực.

Ca hình ảnh học 37: Di căn phổi đa ổ dạng nốt (di căn dạng thả bóng) trên Xquang và CT scan ngực.

– Kích thước nốt phổi:
     <=3mm: vi nốt (micronodule)
     >3mm đến <=30mm: nốt (nodule)
     >30mm: khối (mass)
– Dùng công cụ đo đạc trên phần mềm máy để đo kích thước tổn thương. Hoặc có thể án chừng kích thước dựa trên thanh thước in trên mép phim Xquang (5 ô mỗi ô 10mm ứng với 50mm).
Advertisement

Có thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang và văn bảnCó thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang và văn bản

Có thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang và văn bảnCó thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang

Có thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang và văn bản cho biết '24002126 *01-Jan-1943 F,81Y IMA 0 PHONG KHAM OLYMPIA Spir Spin0 0 Tit:-90 Fit'Có thể là hình ảnh về ảnh chụp X-quang và văn bảnTác giả: Ths.Bs Đoàn Vũ Xuân Lộc

Link bài viết: [ https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn/permalink/1786012958511321/?mibextid=c7yyfP  ]

Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Ths.Bs Đoàn Vũ Xuân Lộc đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Advertisement

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

CÁCH CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ CHO SINH VIÊN KHI ĐI LÂM SÀNG

CÁCH CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ CHO SINH VIÊN KHI ĐI LÂM SÀNG – Trong quá …