[Cận lâm sàng – Tiêu hóa] Hình ảnh siêu âm của các tổn thương dạng nang ở gan

Rate this post

Hình ảnh siêu âm của các tổn thương dạng nang ở gan

Mọi quý đọc giả đón xem chủ đề này ở đường dẫn bên dưới:
[ https://www.youtube.com/watch?v=p72f6ygBwsA]

 

Cảm ơn chia sẻ bổ ích của BS trên Diễn đàn Y khoa!
[ https://www.facebook.com/groups/ylamsang/permalink/1206412576471365/]
Nguồn: BS Nguyễn Hải Thịnh.

Advertisement

Giới thiệu Nguyễn Thị Mai Thi

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …