[Cập nhật] Hiệu quả và an toàn của ức chế P2Y12 (Clopidogrel, Ticagrelor) đơn trị so với Aspirin đơn trị ở bệnh nhân bệnh mạch vành như thế nào?

Rate this post
Hiệu quả và an toàn của ức chế P2Y12 (Clopidogrel, Ticagrelor) đơn trị so với Aspirin đơn trị ở bệnh nhân bệnh mạch vành như thế nào?
Các nghiên cứu phân tích gộp gần đây cho thấy ức chế P2Y12 đơn trị hiệu quả và an toàn hơn so với aspirin ở bệnh nhân sau can thiệp mạch vành đặt stent, khi đã hết thời gian kháng tiểu cầu kép. Where can i get a $1000 loan.
Nghiên cứu PANTHER, phân tích gộp 7 nghiên cứu ngẫu nhiên RCTs, với hơn 24.000 bệnh nhân, có chỉ định dùng đơn trị liệu kháng tiểu cầu. Kết quả cho thấy, ức chế P2Y12 đơn trị liệu hiệu quả hơn aspirin đơn trị, còn tính an toàn thì tương đương aspirin.
Như vậy, vai trò của Aspirin ngày càng mờ nhạt trong phòng ngừa tiên phát và thứ phát bệnh mạch vành. Trong phòng ngừa tiên phát thì aspirin bị statin lấn át về tính hiệu quả và an toàn, còn trong phòng ngừa thứ phát thì aspirin bị lấn át bởi ức chế thụ thể P2Y12.
Advertisement
Tác giả: ThS. Bs. Vũ Hoàng Vũ.

Giới thiệu Huỳnh Ngọc Diễm

Check Also

[Chia sẻ] Nuôi cún có giúp bảo vệ người nuôi khỏi bệnh tim mạch?

Nuôi cún có giúp bảo vệ người nuôi khỏi bệnh tim mạch? Nghiên cứu ở …