[Cập nhật]Có thể điều trị BN đái tháo đường nội trú bằng các thuốc không phải insulin ?

Print Friendly, PDF & Email
Các hướng dẫn hiện hành đều khuyến cáo các BN ĐTD typ 2 khi vào nội trú cần được điều trị tích cực bằng insulin (4 mũi), nhưng Tại Hội nghị ADA năm nay có 1 bài phân tích các kết quả nghiên cứu cho thấy những BN này có thể điều trị được bằng các thuốc không phải insulin.
Cụ thể là điều trị bằng các thuốc incretin (như ức chế DPP-4 hay GLP-1 RA) phối hợp với tiêm 1 mũi insulin nền cho những BN có tăng đường huyết nhẹ và vừa phải, không có bệnh nền nặng. Những lợi ích được ghi nhận là
• Giảm tải gánh nặng cho nhân viên y tế (tiêm 1 mũi thay vì 4 mũi)
• Hiệu quả kiểm soát tương đương, nhất là ở những BN có đường huyết lúc vào viện không cao
• Giao động đường huyết thấp hơn
• Tỷ lệ hạ đường huyết thấp hơn (12-13% BN điều trị insulin đơn thuần có hạ đường huyết)
Các hướng dẫn hiện hành đều khuyến cáo các BN ĐTD typ 2 khi vào nội trú cần được điều trị tích cực bằng insulin (4 mũi), nhưng Tại Hội nghị ADA năm nay có 1 bài phân tích các kết quả nghiên cứu cho thấy những BN này có thể điều trị được bằng các thuốc không phải insulin.
Advertisement
Cụ thể là điều trị bằng các thuốc incretin (như ức chế DPP-4 hay GLP-1 RA) phối hợp với tiêm 1 mũi insulin nền cho những BN có tăng đường huyết nhẹ và vừa phải, không có bệnh nền nặng. Những lợi ích được ghi nhận là
• Giảm tải gánh nặng cho nhân viên y tế (tiêm 1 mũi thay vì 4 mũi)
• Hiệu quả kiểm soát tương đương, nhất là ở những BN có đường huyết lúc vào viện không cao
• Giao động đường huyết thấp hơn
• Tỷ lệ hạ đường huyết thấp hơn (12-13% BN điều trị insulin đơn thuần có hạ đường huyết)
Quyết định 5481/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2
Advertisement

Giới thiệu Thuha

Check Also

[Cập nhật] Tăng đường huyết sớm ở phụ nữ có thai có liên quan với các kết cục sản khoa tồi

Một trong những thay đổi lớn trong khuyến cáo của Hội ĐTĐ Hoa Kỳ (ADA) …