Chương trình khuyến khích sử dụng nước trong trường học liên quan đến tỷ lệ béo phì thấp hơn

Chương trình ‘Water First’ đã giúp giảm tỷ lệ tăng cân ở trẻ em so với nhóm đối chứng. Tuy nhiên, không có sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ béo phì. Nghiên cứu này nhấn mạnh vai trò của việc giảm tiêu thụ thức uống có đường trong việc giảm tiềm năng béo phì ở trẻ em.


Việc triển khai chương trình ‘Nước là ưu tiên’, bao gồm bài học trong lớp, khuyến khích uống nước và cung cấp máy lọc nước, đã liên quan đến tỷ lệ tăng cân thừa thấp hơn so với nhóm kiểm soát. Tuy nhiên, không có sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ béo phì trong các trường đã tham gia chương trình này. Nghiên cứu này đã được thực hiện trên 18 trường tiểu học công cộng phục vụ trẻ em thu nhập thấp và đa dạng về dân tộc. Chương trình ‘Nước là ưu tiên’ đã được triển khai tại 9 trường, trong khi 9 trường khác được chọn làm nhóm kiểm soát. Sau 7 và 15 tháng kể từ khi bắt đầu nghiên cứu, chỉ số BMI và lượng calo tiêu thụ được tự báo cáo của người tham gia đã được đo lường. Sau 15 tháng, tỷ lệ tăng cân thừa trong nhóm tham gia chương trình (0,5%) giảm đáng kể so với nhóm kiểm soát (3,7%). Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ béo phì giữa hai nhóm. Người tham gia chương trình uống nước nhiều hơn sau 7 và 15 tháng. Nghiên cứu này làm bổ sung thêm vào số ít các bằng chứng ủng hộ việc khuyến cáo uống nước tại trường như một biện pháp tiết kiệm chi phí chống lại tình trạng tăng cân thừa ở trẻ em. Tuy nhiên, khả năng triển khai chương trình lao động này trên quy mô lớn là đáng đặt câu hỏi, do đó khó để đánh giá tác động của nó đến kết quả sức khỏe thực tế. Tuy nhiên, nghiên cứu hữu ích này cho thấy việc nhắm đến việc tiêu thụ đồ uống có đường là một công cụ hứa hẹn để giải quyết vấn đề gia tăng về tình trạng tăng cân thừa và béo phì ở trẻ em.

Advertisement

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Chương trình ‘Nước lợi tiên phong’ đã được thực hiện như thế nào?

– Chương trình ‘Nước lợi tiên phong’ gồm những bài học trong lớp học, khuyến khích sử dụng nước và đặt các trạm nước.

2. Chương trình ‘Nước lợi tiên phong’ đã ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ thừa cân ở nhóm thí nghiệm?

– Chương trình ‘Nước lợi tiên phong’ đã giúp giảm tỷ lệ tăng thừa cân so với nhóm kiểm soát.

3. Có sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ béo phì trong các trường học tham gia chương trình không?

– Không có sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ béo phì trong các trường học tham gia chương trình.

4. Chương trình ‘Nước lợi tiên phong’ có ảnh hưởng đến lượng calo tiêu thụ qua đường ăn không?

– Không có sự thay đổi đáng kể về lượng calo tiêu thụ qua đường ăn sau khi tham gia chương trình.

5. Hướng tiếp cận giảm tiêu thụ đồ uống có chứa đường trong trường học là một công cụ hứa hẹn để giải quyết vấn đề thừa cân và béo phì ở trẻ em, đúng hay không?

– Đúng, hướng tiếp cận này có tiềm năng giúp giảm tiêu thụ đồ uống có chứa đường và giải quyết vấn đề thừa cân và béo phì ở trẻ em.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: 2minutemedicine, School-based water promotion program associated with lower overweight prevalence

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Ykhoa.org

Advertisement

Giới thiệu Ban biên tập Y khoa

Check Also

SGLT2 inhibitors giảm tái phát cơn và nhập viện liên quan đến đái tháo đường ở bệnh nhân gút

Nghiên cứu dân số này cho thấy bệnh nhân mắc gút sử dụng thuốc chẹn …