ĐI VỆ SINH TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Rate this post

ĐI VỆ SINH TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

ĐI VỆ SINH TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ?
  Cấp độ 1 – Bỗ bã (Informal)
– Go to the bathroom/restroom = đi vệ sinh (thường ít dùng từ WC và Toilet vì ko lịch sự bằng)
– Go number 1 = đi nhẹ
– Go number 2 = đi nặng
  Cấp độ 2 – Lịch sự (Formal – Giao tiếp giữa BS và BN)
– Pass water = tiểu tiện
– Pass stool = đại tiện
– Pass gas = trung tiện
  Cấp độ 3 – Học thuật (Academic – Tài liệu ngoại văn y khoa)
Advertisement
– Urinate = tiểu tiện
– Defecate = đại tiện
– Flatulate = trung tiện
Có thể là hình ảnh về trong nhà

Tác giả BS Đỗ Trung Kiên

Link bài viết [https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn/permalink/1584070762038876/?mibextid=Nif5oz]

Xin gửi lời cảm ơn đến BS Đỗ Trung Kiên đã đồng ý đăng tải bài viết lên Diễn đàn Y khoa.

 

Giới thiệu Vạn Việt Trường

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …