[Dược Lý] Các thuốc chống đông thế hệ mới NOACs, cập nhật theo khuyến cáo ESC 2020 và EHRA 2021

Print Friendly, PDF & Email

Các thuốc chống đông thế hệ mới NOACs, cập nhật theo khuyến cáo ESC 2020 và EHRA 2021

Link drive: https://docs.google.com/file/d/1sudsZ5qPtII0fC8ZR2eCYZYn6TgOKlM1/edit?filetype=mspresentation&fbclid=IwAR2xXCKy6MnZmzR308X9geykUGjIvoVTb58JLteOUFv1NJHJS2o-WuUYF4Y

Link bài viết https://www.facebook.com/groups/ylamsang/posts/1288069204972368/

Cảm ơn tác giả Nguyễn Vĩnh Phúc đã chia sẻ nội dung này trên Diễn đàn Y Khoa!
Nguồn: BS. Nguyễn Vĩnh Phúc

Advertisement

Giới thiệu TrangSky

Check Also

Intensive Care Medicine: Đánh giá huyết động

Intensive Care Medicine: Đánh giá huyết động I-ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN THỞ MÁY a-Hình dạng, …