[Dược Lý] Các thuốc chống đông thế hệ mới NOACs, cập nhật theo khuyến cáo ESC 2020 và EHRA 2021

Advertisement

Các thuốc chống đông thế hệ mới NOACs, cập nhật theo khuyến cáo ESC 2020 và EHRA 2021

Link drive: https://docs.google.com/file/d/1sudsZ5qPtII0fC8ZR2eCYZYn6TgOKlM1/edit?filetype=mspresentation&fbclid=IwAR2xXCKy6MnZmzR308X9geykUGjIvoVTb58JLteOUFv1NJHJS2o-WuUYF4Y

Link bài viết https://www.facebook.com/groups/ylamsang/posts/1288069204972368/

Cảm ơn tác giả Nguyễn Vĩnh Phúc đã chia sẻ nội dung này trên Diễn đàn Y Khoa!
Nguồn: BS. Nguyễn Vĩnh Phúc

Advertisement

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu TrangSky

Check Also

[Sản khoa] Đái tháo đường thai kỳ : Các vấn đề sản khoa và quản lý

Advertisement Đái tháo đường thai kỳ : Các vấn đề sản khoa và quản lý …