[GIẢI PHẪU SỐ 22] THANH QUẢN

Advertisement

 

 

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu nghuyen

Check Also

[GIẢI PHẪU SỐ 19] ĐÁM RỐI THẦN KINH CỔ

Advertisement   1. CẤU TẠO Đám rối thần kinh cổ (plexus cergicalis) tạo bởi các …