[Guidelines] Chia sẻ các điểm chính của 12 hướng dẫn lâm sàng năm 2020 và cuối 2019 (NEJM keypoints)

Toàn bộ bản tóm tắt 12 tại link sau: https://bit.ly/2TyOVbo
Cập nhật hướng dẫn về đột quỵ cấp năm
Nghiên cứu gần đây đã dẫn đến một số thay đổi đáng kể.
Bài đánh giá về Đột quỵ (tháng 12) của Bác sĩ Seemant Chaturvedi.
Tổ chức bảo trợ: Hiệp hội Hoa Kỳ / Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ (AHA / ASA)
Bối cảnh
Do các bằng chứng thay đổi nhanh chóng, AHA / ASA đã cập nhật các hướng dẫn về đột quỵ cấp tính từ năm 2018, lần lượt thay thế các hướng dẫn của năm 2013.
Những điểm chính
Các đề xuất mới bao gồm những điều sau:
  • IV alteplase có thể mang lại lợi ích trong vòng 4,5 giờ sau khi nhận biết đột quỵ ở bị AIS (đột quỵ thiếu cục bộ cấp tính) tức là người có đột quỵ nhưng vẫn tỉnh hoặc có thời gian khởi phát không chắc chắn nhưng > 4,5 giờ kể từ lần cuối cùng được biết đến, đồng thời DW- nhỏ hơn một phần ba ở vùng động mạch giữa và FLAIR cho thấy không có sự thay đổi tín hiệu (lớp khuyến cáo [COR] IIa).
  • Không nên IV alteplase cho có các đột quỵ nhẹ, không mất khả năng hoạt động (thang điểm đột quỵ NIH 0–5) (COR III: Không có lợi ích).
  • IV alteplase có thể hữu ích cho người lớn mắc hồng cầu hình liềm có biểu hiện của AIS (COR IIa).
  • Advertisement
  • Tenecteplase có thể là một hợp lí thay thế cho IV alteplase ở những thích hợp cắt huyết khối cơ học không có chống chỉ định (COR IIb).
  • Lấy huyết khồi bằng dụng cụ cơ học được khuyến nghị cho những có biểu hiện tắc lớn của hệ tuần hoàn trước và đáp ứng tiêu chí DAWN hoặc DEFUSE 3 trong vòng 6-16 giờ kể từ lần đột quỵ cuối cùng được biết đến (COR I).
  • Ở những bị đột quỵ thiếu cục bộ nhẹ không do (điểm NIHSS =< 3) mà chưa IV alteplase, phối hợp với clopidogrel, bắt đầu trong vòng 24h sau khi khởi phát và tiếp tục trong 21 ngày, có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu cục bộ tái phát trong tối đa 90 ngày (COR I).
Nguồn: Diễn đàn Bác sĩ trẻ .
Advertisement

Giới thiệu ngockhanh

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[VYPO] ASCO 2020 – Cập nhật ung thư đầu cổ

BS. Jessica Bauman 1/Liệu rằng sử dụng Cisplatin hằng tuần liều thấp có thua kém …