Insulin icodec hàng tuần không kém hơn insulin glargine hàng ngày cho bệnh nhân đái tháo đường loại 2 sử dụng chế độ cơ bản-bổ sung

Rate this post

Nghiên cứu này so sánh hiệu quả và an toàn của insulin icodec uống một tuần một lần và insulin glargine U100 uống mỗi ngày ở bệnh nhân mắc đái tháo đường type 2. Kết quả cho thấy insulin icodec không kém cạnh glargine U100 về hiệu quả và an toàn, đồng thời yêu cầu ít mũi tiêm cơ bản hơn và liều bolus insulin thấp hơn.


Ở tuần thứ 26, sự thay đổi trung bình trong HbA1c giữa nhóm insulin icodec hàng tuần và nhóm glargine U100 hàng ngày là tương đương nhau. Không có sự khác biệt đáng kể về sự cố nghiêm trọng hoặc các cơn huyết đường thấp giữa các nhóm điều trị. Cấp độ đánh giá bằng chứng: 1 (Xuất sắc)

Một chế độ insulin cơ bản-bổ sung thường được yêu cầu để điều chỉnh đường huyết ở bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường type 2. Tuy nhiên, số lượng tiêm insulin cần thiết có thể gây khó khăn trong việc tuân thủ. Insulin icodec là một chất tương tự insulin cơ bản mới mà có thể được sử dụng trong nhóm bệnh nhân này, mặc dù hiện vẫn còn hạn chế về hiệu quả lâm sàng của chất này. Thử nghiệm ngẫu nhiên kiểm soát này nhằm so sánh tính an toàn và hiệu quả của insulin icodec hàng tuần và insulin glargine U100 hàng tuần (glargine U100) ở bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường type 2 sử dụng chế độ insulin cơ bản-bổ sung. Kết quả chính là sự thay đổi trong HbA1c từ điểm khởi đầu đến 26 tuần, trong khi các kết quả phụ chính bao gồm tỷ lệ sự cố bất lợi và cơn tiểu đường thấp. Theo kết quả nghiên cứu, insulin icodec hàng tuần không thấp hơn glargine U100 về mặt an toàn và hiệu quả, đồng thời yêu cầu ít tiêm cơ bản với liều insulin bổ sung thấp hơn. Nghiên cứu này đã được tăng cường bằng thiết kế ngẫu nhiên với các bệnh nhân đến từ nhiều quốc gia, từ đó làm tăng tính tổng quát của nghiên cứu.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Kết quả nghiên cứu này so sánh hiệu quả và an toàn của insulin icodec hàng tuần và insulin glargine U100 hàng ngày ở nhóm bệnh nhân mắc đái tháo đường loại 2 đang dùng phương pháp tiêm insulin cơ bản – bổ sung. Kết quả như thế nào?

– Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự thay đổi trung bình về HbA1c ở tuần thứ 26 là tương đương giữa nhóm insulin icodec hàng tuần và nhóm insulin glargine U100 hàng ngày.

2. Có sự khác biệt đáng kể về sự cố nghiêm trọng hoặc các cơn hạ đường trong các nhóm điều trị không?

– Không có sự khác biệt đáng kể về sự cố nghiêm trọng hoặc các cơn hạ đường giữa các nhóm điều trị.

3. Nghiên cứu này được thực hiện như thế nào?

– Nghiên cứu này là một thử nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên, được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2021, với sự tham gia của 746 bệnh nhân từ 80 trang trại ở 9 quốc gia. Nghiên cứu bao gồm các bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên, mắc đái tháo đường loại 2 không kiểm soát được dùng phương pháp tiêm insulin cơ bản – bổ sung và HbA1c từ 7,0-10,0%. Tổng cộng, có 582 bệnh nhân (291 người trong nhóm icodec và 291 người trong nhóm glargine U100) được bao gồm trong phân tích cuối cùng.

Advertisement

4. Nhóm icodec có không ít hơn số lượng tiêm cơ bản so với nhóm glargine U100 không?

– Đúng, nhóm icodec yêu cầu ít tiêm cơ bản hơn so với nhóm glargine U100.

5. Tổng kết từ nghiên cứu này cho biết gì về hiệu quả của insulin icodec hàng tuần so với insulin glargine U100 hàng ngày?

– Kết quả nghiên cứu cho thấy, insulin icodec hàng tuần không thấp hơn insulin glargine U100 hàng ngày về mặt hiệu quả và an toàn, đồng thời yêu cầu ít tiêm cơ bản hơn.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: 2minutemedicine, Once-weekly insulin icodec non-inferior to daily insulin glargine for patients with type 2 diabetes on basal-bolus regimens

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Ykhoa.org

Giới thiệu Ban biên tập Y khoa

Check Also

Insulin icodec hiệu quả hơn insulin glargine trong điều chỉnh đái tháo đường

Trong nghiên cứu ngẫu nhiên kiểm soát, việc sử dụng insulin icodec hàng tuần đã …