[Kháng sinh]ANTIHISTAMINE FOR ALLERGIES – THUỐC KHÁNG HISTAMIN ĐIỀU TRỊ BỆNH DỊ ỨNG

Rate this post

ANTIHISTAMINE FOR ALLERGIES – THUỐC KHÁNG HISTAMIN ĐIỀU TRỊ BỆNH DỊ ỨNG

Vừa học chuyên môn, vừa học tiếng Anh. Xin gửi tới các BS và các em SV nhé!
BS nào muốn mỗi ngày học 1 series như thế này thì inbox bs nhé! Học thế này thì rất nhanh cả chuyên môn lẫn TACN!

Link bài viết: https://www.facebook.com/groups/ylamsang/posts/1207986022980687
Trân trọng cảm ơn bài chia sẻ của tác giả Phan Danh trên Diễn đàn Y Khoa! 
Nguồn: BSNT.Phan Danh

Giới thiệu khanhly

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …