[Mỗi Ngày Một Tham Khảo 21] Thang điểm Mallampati

Advertisement

THANG ĐIỂM MALLAMPATI

🤔Làm sao để nhận diện được 1 bệnh nhân sẽ đặt NỘI KHÍ QUẢN khó? Bên cạnh kinh nghiệm bác sĩ đã đặt nhiều lần, chúng ta có thể sử dụng hệ thống các thang điểm.
  • Trong đó thang điểm Mallampati là một trong số các thang điểm dễ sử dụng và có thể đánh giá nhanh, giúp tiên lượng tốt các tình huống đặt NỘI KHÍ QUẢN khó để bác sĩ chuẩn bị các chiến lược phù hợp.
    Advertisement
👉Dưới đây là thang điểm Mallampati mọi người cùng tham khảo.
Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!
Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Huyền Trang

Check Also

[Chia sẻ] Booster shot

Advertisement Booster shot Booster shot có nghĩa là mũi tiêm vaccine tăng cường, nhằm nâng cao …