[Mỗi Ngày Một Tham Khảo 21] Thang điểm Mallampati

Print Friendly, PDF & Email

THANG ĐIỂM MALLAMPATI

🤔Làm sao để nhận diện được 1 bệnh nhân sẽ đặt NỘI KHÍ QUẢN khó? Bên cạnh kinh nghiệm bác sĩ đã đặt nhiều lần, chúng ta có thể sử dụng hệ thống các thang điểm.
  • Trong đó thang điểm Mallampati là một trong số các thang điểm dễ sử dụng và có thể đánh giá nhanh, giúp tiên lượng tốt các tình huống đặt NỘI KHÍ QUẢN khó để bác sĩ chuẩn bị các chiến lược phù hợp.
    Advertisement
👉Dưới đây là thang điểm Mallampati mọi người cùng tham khảo.
Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!
Advertisement

Giới thiệu Huyền Trang

Check Also

Có cần thiết tiêm vắc xin Covid-19 hằng năm

Có cần thiết tiêm vắc xin Covid-19 hằng năm Thuốc chủng ngừa cúm cần được …