[Mỗi Ngày Một Tham Khảo 5] Phân loại Nhồi máu cơ tim

Print Friendly, PDF & Email

PHÂN LOẠI NHỒI MÁU CƠ TIM

Tiếp nối Tình Huống Lâm Sàng tuần trước, khởi đầu tuần này chúng ta cùng nhau nhớ 1 chút về phân loại NMCT theo định nghĩa toàn cầu lần 4 năm 2018.
Nguồn: Fourth Universal Defination of MI 2018
Dịch: Drphucfatne
Cảm ơn tác giả Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!
Advertisement
Advertisement

Giới thiệu Huyền Trang

Check Also

Intensive Care Medicine: Đánh giá huyết động

Intensive Care Medicine: Đánh giá huyết động I-ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN THỞ MÁY a-Hình dạng, …