NEW 2023: QUẢN LÝ HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH- Hội tiêu hoá Ấn Độ 2023- Indian Society of Gastroenterology

NEW 2023: QUẢN LÝ HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH- Hội tiêu hoá Ấn Độ 2023- Indian Society of Gastroenterology

Bs Huỳnh Văn Trung- Nội tiêu hoá gan mật- Trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi- Bệnh viện Tâm Anh TPHCM
1. Quản lý bệnh nhân IBS với táo bón (IBS-C): gồm 2 nhóm chướng bụng nhiều và ít/không chướng bụng
i. Chướng bụng nhiều: lựa chọn laxatives ít gây chướng bụng như milk of magnesia hoặc polyethylene glycol. Senna và bisacodyl nhuận trường khá hiệu quả, ít gây chướng bụng, đầy hơi, tuy nhiên có thể gây đau quặn bụng. Tiếp tục điều trị và theo dõi 6-12 tuần:
=> Nếu đáp ứng tốt => tiếp tục điều trị và theo dõi
=> Nếu đáp ứng kém: (1) điều trị theo kinh nghiệm với Senna và bisacodyl (nếu trước đó chưa dùng), prucalopride, lubiprostone + thụt tháo và/hoặc (2) chuyển trung tâm chuyên sâu can thiệp về liệu pháp sinh học/tâm lý….
ii. Chướng bụng ít hoặc không: điều trị với vỏ hạt mã đề (psyllium husk) x 6-12 tuần:
=> Nếu đáp ứng tốt => tiếp tục điều trị và theo dõi
=> Nếu đáp ứng kém => (1) điều trị theo kinh nghiệm với Senna và bisacodyl (nếu trước đó chưa dùng), prucalopride, lubiprostone + thụt tháo và/hoặc (2) chuyển trung tâm chuyên sâu can thiệp về liệu pháp sinh học/tâm lý, điều chỉnh vận động tống xuất phân….
2. Quản lý bệnh nhân IBS với tiêu chảy (IBS-D): điều trị triệu chứng với loperamide và/hoặc diphenoxylate x 6-12 tuần.
=> Nếu đáp ứng tốt => tiếp tục điều trị và theo dõi
=> Nếu đáp ứng kém => kết hợp thuốc ức chế serotonin như: ramosetron, ondansetron hoặc nhóm resin axid mật như cholestyramine, colestipol and colesevelam. Nếu vẫn còn đáp ứng kém => xem xét chuyển can thiệp liệu pháp tâm lý/sinh học, điều chỉnh vận động tống xuất phân….
Advertisement
3. Quản lý bệnh nhân IBS hỗn hợp hoặc IBS không xác định: kết hợp rifaximin (không táo bón) và probiotics x theo dõi 4-6 tuần => đáp ứng kém => (1) kết hợp tricyclic anti-depressants (TCA) (amitriptyline, nortriptyline…) nếu phân thuốc type V-VI và VII. (2) kết hợp Selective serotonin reuptake inhibi- tors (SSRI) nếu phân thuộc type I,II, III (hình đính kèm)
4. Quản lý đau bụng ở bệnh nhân IBS: sử dụng thuốc chống co thắt như Mebeverine, Otilonium bromide, Pinaverium…=> nếu đáp ứng kém => => (1) kết hợp tricyclic anti-depressants (TCA) (amitriptyline, nortriptyline…) nếu phân thuộc type V-VI và VII. (2) kết hợp Selective serotonin reuptake inhibi- tors (SSRI) nếu phân thuộc type I,II, III (hình đính kèm)
Tác giả : BS Huỳnh Văn Trung
Xin gửi lời cảm ơn đến BS Huỳnh Văn Trung đã đồng ý đăng tải bài viết lên Diễn đàn Y khoa !!!
Advertisement

Giới thiệu Vạn Việt Trường

Check Also

2 công cụ để tiên đoán nguy cơ suy tim ở bệnh nhân đái tháo đường là TRS-HFdm và WATCH-DM

2 công cụ để tiên đoán nguy cơ suy tim ở bệnh nhân đái tháo …