Nhiễm SARS-CoV-2 có thể tăng nguy cơ tiến triển từ tiền đái tháo đường thành đái tháo đường

Bệnh nhân mắc tiền đái tháo đường và nhập viện vì COVID-19 có nguy cơ phát triển thành đái tháo đường loại 2 cao hơn so với bệnh nhân tiền đái tháo đường không mắc COVID-19. Nghiên cứu này cho thấy bệnh nhân tiền đái tháo đường nhập viện vì COVID-19 có tỷ lệ phát triển đái tháo đường mới (21,9%) và đái tháo đường kéo dài (14,75%) cao hơn so với bệnh nhân không mắc COVID-19. Các nhà nghiên cứu cho rằng stress về thể chất và tinh thần do việc nhập viện cùng với việc sử dụng steroid để điều trị COVID-19 nặng có thể góp phần vào sự phát triển của đái tháo đường.


1. Những bệnh nhân có tiền đái tháo đường bị nhập viện vì COVID-19 có nguy cơ phát triển thành đái tháo đường loại 2 cao hơn so với những bệnh nhân tiền đái tháo đường không mắc COVID-19.

Gần đây, các quan sát và báo cáo trường hợp đã cho thấy nguy cơ tăng cao về việc phát triển đái tháo đường loại 2 mới sau khi mắc nhiễm COVID-19. Các nhà nghiên cứu đã nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ phát triển đái tháo đường mới sau khi mắc COVID-19 cho những người có tiền đái tháo đường. Dữ liệu được thu thập từ hồ sơ y tế sử dụng hệ thống Y tế Montefiore ở Bronx, New York. Các nhà nghiên cứu so sánh 42.877 bệnh nhân mắc COVID-19 và có tiền đái tháo đường với một nhóm 9306 bệnh nhân tiền đái tháo đường không mắc COVID-19. Hai kết quả chính được đánh giá: tỷ lệ phát triển đái tháo đường trong bệnh viện mới và tỷ lệ phát triển đái tháo đường kéo dài mới sau 5 tháng theo dõi. So với bệnh nhân nhập viện không mắc COVID-19, bệnh nhân nhập viện mắc COVID-19 có tỷ lệ phát triển đái tháo đường mới cao hơn (21,9% so với 6,02%, p <0,001) và đái tháo đường kéo dài mới (14,75% so với 7,51%, p <0,001). Xu hướng tương tự không được quan sát đối với bệnh nhân không nhập viện. Các nhà nghiên cứu giả định rằng căng thẳng về thể chất và tinh thần của việc nhập viện, cũng như các loại steroid được sử dụng để điều trị nhiễm trùng COVID-19 nặng, có thể góp phần vào việc phát triển đái tháo đường. Nghiên cứu này chỉ ra rằng bệnh nhân có tiền đái tháo đường nhập viện vì COVID-19 có thể được hưởng lợi từ việc theo dõi cẩn thận hơn về kiểm soát đường huyết của họ.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Bệnh nhân tiền đái tháo đường nếu nhập viện vì COVID-19 có nguy cơ phát triển thành đái tháo đường loại 2 cao hơn so với bệnh nhân tiền đái tháo đường không mắc COVID-19?

– Trả lời: Đúng, theo nghiên cứu, bệnh nhân tiền đái tháo đường nhập viện vì COVID-19 có nguy cơ phát triển thành đái tháo đường loại 2 cao hơn so với bệnh nhân tiền đái tháo đường không mắc COVID-19.

Advertisement

2. Nghiên cứu này thu thập dữ liệu từ đâu?

– Trả lời: Dữ liệu trong nghiên cứu được thu thập từ hồ sơ y tế sử dụng hệ thống y tế Montefiore ở Bronx, New York.

3. Các kết quả chính của nghiên cứu là gì?

– Trả lời: Các kết quả chính của nghiên cứu là tỷ lệ phát triển mới đái tháo đường trong bệnh viện và đái tháo đường kéo dài mới tại 5 tháng theo dõi cao hơn ở bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 so với bệnh nhân không mắc COVID-19.

4. Theo nghiên cứu, những yếu tố nào có thể góp phần vào sự phát triển của đái tháo đường sau khi nhập viện vì COVID-19?

– Trả lời: Nghiên cứu cho rằng căng thẳng về mặt thể chất và tinh thần do nhập viện, cũng như sử dụng các loại steroid để điều trị nhiễm COVID-19 nặng có thể góp phần vào sự phát triển của đái tháo đường.

5. Kết quả nghiên cứu này đề xuất điều gì đối với bệnh nhân tiền đái tháo đường được nhập viện vì COVID-19?

– Trả lời: Nghiên cứu này cho thấy bệnh nhân tiền đái tháo đường được nhập viện vì COVID-19 có thể được hưởng lợi từ việc theo dõi cẩn thận hơn về kiểm soát đường huyết của mình.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: 2minutemedicine, SARS-CoV-2 infection may increase risk of prediabetes progression into diabetes

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Ykhoa.org

Advertisement

Giới thiệu Ban biên tập Y khoa

Check Also

Insulin icodec hiệu quả hơn insulin glargine trong điều chỉnh đái tháo đường

Trong nghiên cứu ngẫu nhiên kiểm soát, việc sử dụng insulin icodec hàng tuần đã …