Home / Dự án / Diễn đàn Bác sĩ trẻ Việt Nam / [Sản phụ khoa] Chu kỳ rụng trứng (ovulation cycle), chu kỳ kinh nguyệt (menstrual period), và quá trình thụ thai (fertilization)

[Sản phụ khoa] Chu kỳ rụng trứng (ovulation cycle), chu kỳ kinh nguyệt (menstrual period), và quá trình thụ thai (fertilization)

chu kỳ rụng trứng (ovulation cycle), chu kỳ kinh nguyệt (menstrual period), và quá trình thụ thai (fertilization)

Tác giả: Châu Nguyễn Kinh Quốc 

chu kỳ kinh nguyệt và quá trình rụng trứng
chống hành kinh (menstrual = kinh nguyệt: cramps = rút, thắc, hành)
chống hành kinh (menstrual = kinh nguyệt: cramps = rút, thắc, hành)
chống hành kinh (menstrual = kinh nguyệt: cramps = rút, thắc, hành)
chống hành kinh (menstrual = kinh nguyệt: cramps = rút, thắc, hành)
chống hành kinh (menstrual = kinh nguyệt: cramps = rút, thắc, hành)
quá trình rụng trứng
tinh trùng xâm nhập vào trứng trong quá trình thụ thai

Giới thiệu Diễn đàn Bác sĩ trẻ Việt Nam

Avatar
Y khoa không phải là một nghệ thuật, Y khoa là một khoa học thật sự, một khoa học vô cùng phức tạp đòi hỏi người hành nghề y phải khéo léo vận dụng kiến thức để không bỏ qua cơ hội cứu chữa người bệnh. Nếu mỗi người y khoa Việt Nam góp lên một tiếng nói, liên kết lại, chúng ta có thể thay đổi căn bản giáo dục Y khoa nước nhà. Hãy tham gia với chúng tôi tại: https://www.facebook.com/groups/diendanbacsitrevietnam

Check Also

[Huyết học] HIỆN TƯỢNG GIẢM BẠCH CẦU NEUTROHIL GIẢ VÀO BUỔI SÁNG

HIỆN TƯỢNG GIẢM BẠCH CẦU NEUTROHIL GIẢ VÀO BUỔI SÁNG Bs. Phan Trúc Sáng nay …

YKHOA.ORG
Chuyển đến thanh công cụ