SSC 2021: CÓ GÌ MỚI (PHẦN 2)

Print Friendly, PDF & Email
A-HUYẾT ĐỘNG
1-Loại dịch (thay đổi)
2-Khởi động vận mạch (mới)
3-Chiến lược truyền dịch trong 24 giờ đầu (mới)
B-LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ THÊM VÀO
1-Corticosteroid (thay đổi)
2-Vitamin C (mới)
A-HUYẾT ĐỘNG
1-Loại dịch:
*Khuyến cáo:
-SSC 2016: Sử dụng hoặc là dịch cân bằng hoặc là saline (NaCl 0.9%)
-SSC 2021: Sử dụng dịch cân bằng thay cho saline (nghĩa là ko khuyến cáo dùng saline hồi sức nữa)
*Lý do: Dựa trên các nghiên cứu RCT (trong đó có SMART), BN được hồi sức bằng dịch cân bằng có tỉ lệ tử vong 30 ngày, kết cục thân, số ngày dùng vận mạch thấp hơn rõ rang.
2-Khởi động vận mạch:
*Khuyến cáo: Dùng vận mạch sớm – không trì trệ đợi có đường truyền trung tâm
*Lý do: Việc dùng vận mạch sớm qua vein ngoại biên (nếu ko có sẵn đường trung tâm) qua các nghiên cứu của Brown JS, Garcia; Tian DH: biến chứng thấp, thời gian để hồi phục sốc sớm hơn, và có thể tránh được đặt đường truyền trung tâm
*Lưu ý: Nếu dùng vận mạch đường ngoại biên, nên dùng TM lớn (ví dụ: gần tĩnh mạch ở khuỷa tay), dùng trong thời gian ngắn (=< 6 giờ)
3-Chiến lược truyền dịch trong 24 giờ đầu
*Khuyến cáo: Hiện chưa đủ bằng chứng kết luận chiến lược nào tốt hơn: Truyền dịch hạn chế hay truyền dịch tự do
*Chờ thêm dữ liệu từ nghiên cứu: CLOVERS và CLASSIC
B-LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ THÊM VÀO
1-Corticosteroid
*Khuyến cáo:
-SSC 2016: Không dùng Hydrocortisone nếu có thể ổn định huyết động bằng dịch truyền và vận mạch
-SSC 2021: BN vẫn tiếp tục cần dùng vận mạch thì nên dùng Hydrocortisone
*Lý do:
-Mình đã bàn vấn đề này ở 1 bài cách đây khá lâu, các bạn có thể xem link bên dưới để hiểu: (1)Tại sao 5 nghiên cứu lớn về corticoid là FRENCH, CORTICUS, VANISH, ADRENAL, APROOCHSS cho kết quả khác nhau; (2)Giả thuyết về: Endotype sepsis và corticoid
Advertisement
-Trong guideline này SSC cũng đề cập về lợi ích > nguy cơ
*Kết luận: Rút ra từ các nghiên cứu thành công, các bênh nhân sau đây nên dùng HYDROCORTISONE (50mg mỗi 6 giờ):
(1) Dùng vận mạch liều cao >= 6 giờ
(2) Suy lớn hơn 2 cơ quan trên 6 giờ
(3) Lactate >= 4 mmol/l trên 6 giờ.
2-Vitamin C IV
*Khuyến cáo: Không dùng
*Lý do: Ko chứng minh đc lợi ích qua nhiều nghiên cứu
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SỬ DỤNG THUỐC VẬN MẠCH NORADRENALINELÀ LỰA CHỌN ĐẦU TAY MỤC TIỀU MAP 65mmHg Xem xét đặt huyết áp xâm lấn Nếu đường truyền trung tâm không có săn Xem xét khơi động vận mạch qua vein ngoại biên Nếu MAP không đạt đù đã lùng Noradrenaline liêu trung binh cao Xem xét thêm vasopressin Nếu vẫn 0 sự giảm tưới màu mỡ ii kèm rổi loạn chức năng tim du di บU hóa hoa dịch huyết ap Xem xết thêm Dobutamin hoặc chuyến qua Adrenaline Nguồn: SSC 2021 facebook.com/phitung.nguyan.96'
<img class="j1lvzwm4" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
<img class="j1lvzwm4" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
271
268 lượt chia sẻ
Thích

Bình luận
Chia sẻ
Advertisement

Giới thiệu Thuha

Check Also

KHÍ MÁU MÁU TĨNH MẠCH CÓ THAY ĐƯỢC MÁU ĐỘNG MẠCH?

Lâm sàng khi các bạn lấy nhầm máu tĩnh mạch hay đặt CÂU HỎI “Kết …