Tag Archives: amoni gap

[Sinh lý thú vị số 37] Toan chuyển hóa: Chất độc Methanol

Ông Nguyên, 59 tuổi, gần đây cuộc sống của ông khá khó khăn. Ông mất việc do “tái tổ chức lại công ty”. (Ông nghĩ do tuổi tác). Vợ ông bỏ ông, và những đứa con thì đổ lỗi cho ông vì sự tan vỡ trong cuộc hôn nhân. Ông …

Chi tiết