Tag Archives: AVRT

[ECG Số 8] Hội chứng kích thích sớm

8.1. Các khái niệm và phân loại Hội chứng kích thích sớm xảy ra khi kích thích điện đến tâm thất trước đường hoạt hóa bình thường qua SCS. Kích thích sớm tâm thất sớm được hiểu nhằm như tiền kích thích, được mô tả bởi Wolff, Parkinson và White …

Chi tiết

Nhịp nhanh trên thất: Kỳ 1: Định nghĩa, cơ chế, dịch tễ và triệu chứng lâm sàng

Định nghĩa và phân loại Thuật ngữ ‘SVT’ theo nghĩa đen chỉ nhịp tim nhanh [tần số nhĩ > 100 nhịp / phút (bpm) khi nghỉ ngơi], cơ chế liên quan đến tổ chức từ bó His hoặc trên. Theo truyền thống, SVT đã được sử dụng để mô tả …

Chi tiết