Khóa học

[Sản khoa cơ bản số 94] Nuôi con bằng sữa mẹ trong trường hợp mẹ có viêm gan siêu vi B và HIV

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Phân tích được nguyên lý của việc thực hành nuôi con bằng sữa mẹ ở người mẹ có virus viêm gan siêu vi B 2. Phân tích được nguyên lý của việc thực hành nuôi con …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 92] Trẻ từ chối bú mẹ

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các nguyên nhân khiến trẻ từ chối bú mẹ 2. Trình bày được thái độ xử trí khi trẻ từ chối bú mẹ Từ chối bú mẹ là nguyên nhân thường gặp của …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 90] Các tư thế bế bé khi cho bú – cách đặt trẻ vào vú – ngậm bắt vú – đánh giá một bữa bú

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Nhận diện được 4 tư thế căn bản để bế bé khi cho bú mẹ 2. Hướng dẫn được một bà mẹ cách đặt trẻ vào vú 3. Đánh giá được tình trạng ngậm bắt vú …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 89] Miễn dịch học của sữa mẹ

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được sự tổng hợp của sIgA trong sữa mẹ 2. Trình bày được vai trò của sIgA và của lactoferrin có trong sữa mẹ Sữa mẹ là một chất tiết đặc biệt của tình …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 88] Tiến trình sản sinh của sữa mẹ – hóa học của sữa mẹ

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được tiến trình sản sinh sữa mẹ 2. Trình bày được các thành phần cấu tạo của sữa mẹ Tuyến vú sản xuất sữa mẹ ngay từ trong thai kỳ Ngay từ trong thai …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 87] Sữa mẹ loài người

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Giải thích vì sao sữa mẹ là thức ăn lý tưởng nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 2. Phân tích được vai trò của các hormone prolactin, oxytocin và các chất ức chế tạo …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 86] Vàng da sơ sinh

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Phân biệt được vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý 2. Phân tích được các yếu tố nguy cơ của bệnh não do bilirubin 3. Trình bày được các nguyên lý của điều trị …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 60] Cơ chế sanh ngôi chỏm – đỡ sanh thường ngôi chỏm

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Mô tả được hiện tượng lọt trong quá trình chuyển dạ sanh ngôi chỏm 2. Mô tả được hiện tượng xuống trong quá trình chuyển dạ sanh ngôi chỏm 3. Mô tả được hiện tượng xoay …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 58] Khung chậu về phương diện sản khoa

Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được cấu tạo của eo trên, eo giữa và eo dưới của khung chậu, đồng thời chỉ được các điểm mốc quan trọng 2. Phân tích được vai trò của các eo khung chậu …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 85] Chăm sóc trẻ sơ sinh những ngày đầu tại khoa hậu sản

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Liệt kê được những nội dung phải thực hiện khi khám trẻ hàng ngày tại khoa hậu sản 2. Trình bày được nguyên lý của chuỗi ấm và cách phòng tránh hạ thân nhiệt ở trẻ …

Chi tiết