Tag Archives: dân số

[COVID-19] DỊCH COVID-19 VÀ SỰ DI CHUYỂN TRONG DÂN CHÚNG

DỊCH COVID-19 VÀ SỰ DI CHUYỂN TRONG DÂN CHÚNG Phân tích các dữ liệu dựa trên điện thoại di động cung cấp bởi các công ty điện thoại (mà tên người cụ thể và địa chỉ đã được loại bỏ, chỉ dùng khu thư tín- Canada gọi là postal code, …

Chi tiết