Tag Archives: ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN

[Sống khỏe] Cấp cứu đường hô hấp

Thực hành thiết yếu Khi có tình trạng khẩn cấp về đường hô hấp diễn ra, thao tác cần được làm trong một khung thời gian giới hạn. Do đó, điều quan trọng là các nhân viên y tế nhận thấy bản thân mình trong tình huống này không chỉ …

Chi tiết