Tag Archives: dịch tễ

[COVID-19] Mô tả dịch Vũ Hán ở Việt Nam

Tác giả: Bs Nguyễn Tuấn >> 𝐋𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̂ 𝐩𝐡𝐨̉𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐕𝐮̃ 𝐇𝐚́𝐧 𝐨̛̉ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 Tôi lại bận tâm với câu hỏi ‘chuyện gì sẽ xảy ra’ nếu dịch Vũ Hán ở VN tiếp diễn. Tôi dùng dữ liệu đến ngày hôm qua để làm vài mô phỏng (theo mô …

Chi tiết