Tag Archives: điện thế nghỉ

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P7) _ Điện Thế Màng + Điện Thế Hoạt Động (P2)

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Lý Guyton (P7) _ Điện Thế Màng + Điện Thế Hoạt Động (P2) Xin chào mọi người, đến hẹn lại lên Như hôm trước chúng ta đã ôn lại về :  – Cơ sở vật lý của Điện Thế Màng và Điện Thế Hoạt …

Chi tiết

[MindmapsTina] Sinh Lý Guyton (P6) _ Điện Thế Màng + Điện Thế Hoạt Động (P1)

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Lý Guyton (P6)_ Điện Thế Màng + Điện Thế Hoạt Động (P1) Xin chào mọi người, đến hẹn lại lên Như hôm trước chúng ta đã ôn lại về :  – Vận chuyển tích cực là gì ?  – Vận chuyển tích cực nguyên …

Chi tiết