Tag Archives: giáo sư

[Câu chuyện y khoa] Nghề giáo sư y khoa tại Mỹ

Nghề giáo sư y khoa tại Mỹ ===== Nhiều quý vị nhắn tin hỏi tôi về cách trở thành giáo sư y khoa (Professor of Medicine) tại Mỹ, tôi viết bài này chia sẻ một số góc nhìn cá nhân và kinh nghiệm trong nghề giáo sư tại Mỹ. Tôi …

Chi tiết