Tag Archives: larynx

[Healthline] Ung thư thanh quản: nguyên nhân, yếu tố nguy cơ và triệu chứng

Ung thư thanh quản là gì? Ung thư thanh quản là loại ung thư cổ họng mà có thể ảnh hưởng đến thanh quản. Thanh quản nói theo cách khác là “hộp tiếng nói” của bạn. Bao gồm các sụn và cơ giúp bạn có khả năng giao tiếp lời …

Chi tiết