Tag Archives: lợn lai người

Phôi thai loài lai người – lợn được tạo thành công

Các nhà khoa học Mỹ lần đầu tiên tạo thành công phôi thai loài lai người – lợn bằng cách nuôi bào thai lợn chứa tế bào người, mở ra hy vọng sản xuất nội tạng người ở những loài khác trong tương lai. Phôi thai lợn chứa tế bào …

Chi tiết