Tag Archives: nhiễm sắc thể

[Y khoa cơ bản] Bài 7: Hệ cơ

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC. ■ Tên hệ cơ quan liên quan trực tiếp tới chuyển động,và liên quan với nhau như thế nào ■ Mô tả cấu trúc cơ cùng với những thuật ngữ về tế bào cơ,gân,xương ■ Mô tả sự khác nhau giữa cơ đối kháng và …

Chi tiết