Tag Archives: nhiễm trùng bệnh viên

[Covid 19] Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ung thư cao hơn khi nhiễm Covid 19 ở bệnh viện

Theo các nhà nghiên cứu, bệnh nhân ung thư có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 bệnh viện cao có liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong, vì vậy những bệnh nhân này nên được điều trị trong khu vực không có COVID. Trong một nghiên cứu quan sát trên …

Chi tiết