Tag Archives: tái tuần hoàn

[Sinh lý Guyton số 65] Hoạt động bài tiết trong đường tiêu hóa

Xuyên suốt chiều dài của đường tiêu hóa, các tuyến bài tiết phục vụ 2 mục đích căn bản: Thứ nhất, các enzym tiêu hóa được bài xuất ở phần lớn các vùng của đường tiêu hóa, từ miệng cho tới điểm tận cùng ở hồi tràng. Thứ hai, các …

Chi tiết

[Sinh lý thú vị số 47] Thiếu acid mật: Cắt bỏ hồi tràng.

Phan là một nhân viên tư vấn trường trung học 39 tuổi người được chẩn đoán bệnh Crohn (viêm đường ruột) khi ông còn thiếu niên. Năm 20 tuổi, ông được điều trị với thuốc antidiarrheal và thuốc kháng viêm mạnh, bao gồm glucocorticoids. Trong thời gian đó, Phan có …

Chi tiết