Tag Archives: thuật ngữ.sinh lý

[Y khoa cơ bản] Bài 1: Organization and General Plan of the Body.

I- MỤC TIÊU. ■ Định nghĩa được thuật ngữ anatomy, physiology, và pathophysiology. Dùng ví dụ giải thích sự quan hệ giữa chúng. ■ Kể tên từng mức độ của cơ quan trong cơ thể từ đơn giản nhất cho đến phức tạp và giải thích chúng. ■ Định nghĩa …

Chi tiết