Tag Archives: tobacco

[MayoClinic] Sử dụng Hookah liệu có an toàn hơn hút thuốc không?

Việc hút Hookah không có gì là an toàn hơn hút thuốc thông thường cả. Hookah, hay được biết đến như là narghile, shisha hoặc goza là một dạng hút thuốc thông qua một hệ thống dẫn đơn giản gồm ống nước cùng với một bình chứa khói thuốc, và …

Chi tiết